KEI-subsidieregeling

Detachering van Lead Engineering New Products.

Stansz BV is een ontwikkelaar en producent van machines en systemen voor het optimaliseren van recycling- en logistieke processen. Onderdeel van het productenprogamma van Stansz vormen stortkokersystemen voor o.a. ziekenhuizen en hotels. Stortkokers worden ingezet om diverse soorten afval (bijv. vuil  linnen, afval, papier) verticaal door het pand te transporteren waardoor efficiency optreedt in termen van logistieke handelingen. Het huidige systeem is enkele jaren geleden ontwikkeld en voldoet niet meer aan de vraag naar extra mogelijkheden om (afval)stromen te scheiden vanuit de markt.

Stansz wil zich onderscheidend in de markt kunnen profileren als vooraanstaande partner voor de industrie en derhalve een nieuwe generatie stortkokersystemen ontwikkelen. Dit vraagt om kennis over zowel technische mogelijkheden als productinnovaties. Stansz heeft met dit project de kans gekregen om deze kennis binnen de organisatie te ontwikkelen door middel van de detachering van Willem de Vries als ‘Lead Engineer New Products’.

De KEI-subsidieregeling is een initiatief van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) binnen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De regeling wordt tevens gefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).