KEI-subsidieregeling

Stansz BV is een ontwikkelaar en producent van stortkokersystemen voor o.a. ziekenhuizen en hotels. Stortkokers worden ingezet om diverse soorten afval (bijv. textiel, afval, papier) verticaal door het pand te transporteren waardoor efficiency optreedt in termen van logistieke handelingen.

Het marktpotentieel op dit gebied wordt echter nog niet volledig benut door Stansz, waardoor groeikansen ongebruikt blijven. Oorzaak hiervan is voornamelijk dat het de organisatie ontbreekt aan voldoende kennis omtrent de noodzakelijke innovaties in de marketingcommunicatie strategieën. Om de kansen op de markt te vergroten wil Stansz deze kennis binnen de organisatie te ontwikkelen door middel van het gedetacheerd hebben van een medewerker op een nieuw gecreëerde functie ‘business development manager’. Het doel is door middel van intensieve samenwerking tussen de gedetacheerde en medewerkers van Stansz kennisoverdracht plaats te laten vinden zodat Stansz instaat is om in de toekomst het marktpotentieel te benutten.

De KEI-subsidieregeling is een initiatief van SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) binnen de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen. De regeling wordt tevens gefinancierd door de Europese Unie en het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).