Meander Medisch Centrum - Amersfoort

Meander Medisch Centrum heeft de NVTG BouwAward 2016, categorie Cure Nederland gewonnen. Meander ontving de tweede prijs voor de International Building Award. De prestigieuze prijs werd dinsdag 19 april uitgereikt aan Meander op het Wereldcongres van de International Federation of Health Care Engineering (IFHE) dat de NVTG organiseert in het World Forum in Den Haag.

De NVTG BouwAward is een prestigieuze bouwprijs die één keer in de vier jaar wordt uitgereikt. Het bijzondere van deze bouwprijs is dat de genomineerde huisvestingsprojecten vanuit een integrale benadering worden beoordeeld. Centraal staat altijd dat de huisvesting moet bijdragen aan het welzijn van de bewoners, bezoekers en medewerkers. Innovatie op het gebied van projectrealisering is bij elke editie van deze prijs eveneens een belangrijk aspect, zoals ook duurzaamheid in de meest brede betekenis en de mogelijkheden voor een gezonde exploitatie. De NVTG BouwAward is in het leven geroepen om te streven naar nog betere zorghuisvesting.

Het nieuwe Meander Medisch Centrum van Amersfoort is een ziekenhuis van een geheel nieuwe orde. Een zorginstelling van meer dan 100.000 m², waar, ondanks de grootte, de mens centraal staat en het contact met de omliggende groene omgeving in heel het gebouw voelbaar is. Een zogenaamde ‘healing environment’ waar, mede door het bouwen van alleen eenpersoonskamers, de patiënt meer rust heeft en – zoals uit onderzoek blijkt – sneller zal herstellen. Vanaf eind 2013 zijn de eerste patiënten opgenomen in dit bijzonder ruimtelijke en lichte ziekenhuis.

In het ontwerp van de nieuwbouw was flexibiliteit en functionaliteit belangrijk. Bouwer Heijmans en architect Atelier Pro bevestigen de effecten. “In dit project hebben we de effecten goed kunnen vergelijken met het traditionele proces, je voelt en ziet direct het verschil.”

Het verminderen van de logistieke handelingen, het elimineren van stankoverlast en het risico van bacterie-uitbraken heeft Meander MC doen besluiten om stortkokers te plaatsen in het nieuwe ziekenhuis voor het verticaal afvoeren van het afval en vuil linnen.

De gerealiseerde voordelen voor Meander MC zijn:

 • minder logistieke handelingen
 • geen stinkende container meer op de afdelingen
 • geen afvalcontainers meer door de liften
 • patiënten komen niet meer in aanraking met de afvalcontainers
 • scheiden van afvalstromen
 • vergroten van de opslagcapaciteit in pieken
 • door het inwendig kunnen reinigen van de kokers voorkomen van bacteriebronnen
  kosten besparen

Meander heeft zowel voor het Stansz Waste Chute System als ook voor het Stansz Laundry Chute System gekozen. Door het gehele gebouw zijn er 9 stortkokers geïnstalleerd:

 • 4 afval: met mogelijkheid tot apart afvoeren van afval, incontinentie materiaal en naalden.
 • 4 linnen: met mogelijkheid tot apart afvoeren van linnen cytostatica.
 • 1 voor operatie afval, voor het direct afvoeren van afval van de OK.
 • 46 deurtjes voor het afvoeren van afval en linnen van elke afdeling.

Met de specificaties:

 • Bedienpaneel, voor het selecteren van afvalstromen en beveiligen van de stortkoker.
 • Container carrousels, word onderaan de stortkoker geplaatst en d.m.v. bedieningspaneel op de juiste positie gedraaid. De carrousel draagt ook bij aan de afval opslag capaciteit.
 • Brandkleppen, sluiten automatisch in geval van brand om overslag te voorkomen.
 • Ventilator, voor het creëren van een lichte onderdruk. Dit om vieze luchtjes op de afdeling te voorkomen.
 • Cleaning in Place (CIP), voor het inwendig reinigen van de installatie